بادی نوازدی دخترانه طوسی

45,000 تومان

بادی نوازدی دخترانه طوسی

سایز: 0. 1.2.3

رنگ طوسی زرد

یقه گرد

استین بلند 

تولید ایران